Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası Şartı

Geçerli sağlık sigortası, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıda yer alan sağlık sigortalarından biri yeterli sayılmaktadır:

  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik biriminden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon belgesi (SGKdan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.),
  3. Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
  4. Özel Sağlık Sigortası

İstanbul ikame&Sağlık.Danışmanlık olarak harç, vergiler, kart ücretini ve sağlık sigortasını uzmanlarımız tarafından biz yapıyoruz.

Sağlık Sigortası
İletişim
whatsapp
phone
email