Öğrenci İkamet İzni

Yabancı öğrenci statüsünde öğrenci ikamet iznine başvuracak yabancıların, Türkiye’ye Türk Konsolosluklarından alınmış öğrenim/eğitim vizesi ile giriş yapmaları gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin, Türkiye’ye gelişlerini müteakip bir ay içerisinde Öğrenci İkamet İznine başvurmaları gerekmektedir.

Öğrenciler de, her başvurularında en fazla bir sene olmak üzere öğrenci ikamet izni başvurusu yapabilirler. Öğrenci İkamet İzni süresi, ikamet İzni Başvurusu yapan Yabancı Öğrencinin öğrenim süresinden çok olamamaktadır. Öğrenci İkamet İzni sahibi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri doğrudan çalışma izni alarak çalışabilmektedir(6735 Sayılı kanun) Ön Lisans programlarına kayıt yaptıran yabancı öğrenciler haftada 24 saati geçmeyecek şekilde çalışma izni alarak çalışabilmektedir.

Öğrenci İkamet İzni Başvuru Belgeleri

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır (Vize uzmanlarımız tarafından doldurulacaktır.)]
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası [Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır (Sağlık sigortası poliçesi, vize uzmanlarımız tarafından düzenlenecektir.)]
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont (Vize uzmanlarımız tarafından başvuran adına ödenmektedir.) (Harç ve kart ücreti, yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir.)
 7. Türkiye’de ikamet edeceği adrese ait noter onaylı kira kontratı veya evin kendine ait olması halinde evin tapu senedinin noter onaylı fotokopisi
 8. Öğrenci Belgesi (e-imzalı veya ıslak imzalı olmalı, aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanacağını gösterir nitelikte olmalıdır)

Kalış nedenine bağlı olarak başkaca belgeler de sunulmaktadır. Bunlar;

 • MEB’e bağlı olsun olmasın ilkokul, ortaokul, lise (askeri lise de dahil) ve harp okulları için ayrıca Türkiye dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize
 • TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) alanlar için TUS kapsamında olduğuna dair belge
 • DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi) alanlar için DUS kapsamında olduğuna dair belge
 • Üniversite tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler için kursun süresinin belirtildiği Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair kaşeli/mühürlü ve e-imzalı/imzalı belge
 • Erasmus Programı kapsamında öğrenci olarak gelenler için değişim programı kapsamında olduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Diğer uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci olarak gelenler için değişim programı kapsamında olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

İstanbul ikame&Sağlık.Danışmanlık olarak harç, vergiler, kart ücretini ve sağlık sigortasını uzmanlarımız tarafından biz yapıyoruz.

 

Öğrenci İkamet İzni
İletişim
whatsapp
phone
email