Aile İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

 • Yabancı eşine
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna
 • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna

aile ikamet izni düzenlenebilir.

Türk Vatandaşıyla Evli Olan Yabancılardan İstenen Belgeler:

 • İkamet İzni Formu
 • Pasaportun Aslı ve Fotokopisi
 • 4 Adet Fotoğraf
 • Evlilik Cüzdanı
 • Destekleyici Eşin Pasaportunun Aslı ve Fotokopisi
 • Destekleyicinin İkamet Veya Çalışma İzninin Aslı ve Fotokopisi ( Destekleyicinin Mülteci Veya İkincil Koruma Statü Sahibi Olduğu Durumlarda Bu Belgenin Aslı ve Fotokopisi)
 • Evlilik Cüzdanı
 • Destekleyicinin Gelir Düzeyini Gösteren Belge
 • Sağlık Sigortası (Tüm Aile Fertlerini Kapsayacak Şekilde Olmalı);
 • Adli Sicil Belgesi (5 Yıldan Fazla Türkiye’de İkamet Edenlerden Kendi Ülkelerinden Adli Sicil Belgesi Getirmesi Talep Edilmez.)
 • Yerleşim Yeri Belgesi

İstanbul ikame&Sağlık Danışmanlık olarak harç, vergiler, kart ücretini ve sağlık sigortasını uzmanlarımız tarafından biz yapıyoruz.

Aile İkamet İzni
İletişim
whatsapp
phone
email